Gallring av skog 2013

Gallring av skog 2013

Category : Allmäningar

 

WP_20130609_036

Arbetet med av skog följer den förvaltningsplan för åren 2009-2018 som tagits fram av en extern expert och som ligger till grund för vår förvaltning av skogen. Vid årsmötet 2013 redovisades de planerade aktiviteterna för året. Ytterligare genomgång av våra skogsområden har därefter visat att det finns akut behov av avverkning och ljushuggning. Information av årets gallring av skog finns nu på webben. Läs mer här.