Info om VA-utbyggnaden från Norrtäljekommun

Info om VA-utbyggnaden från Norrtäljekommun

Category : Uncategorized

Följande meddelande har publicerats på Norrtälje kommuns webbplats:

Håtö

Kommunalt verksamhetsområde med prognos färdigbyggt 2016. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Information 2014-10-16

Upphandlingen av entreprenör till området har dragit ut på tiden men är nu avslutad. Kommunen avser skriva kontrakt med Svenska Entreprenad i Mälardalen AB (SVEAB). Eftersom området inte är detaljprojekterat än, vet vi inte exakt när byggstart kommer att ske. Så snart vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen här på områdessidan. Ett Informationsbrev kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Se vidare på Norrtälje kommuns webbplats: