Förhandsvisningen av Håtös promenadstig den 16 maj

Förhandsvisningen av Håtös promenadstig den 16 maj

Category : Uncategorized

Lars-Göran JohanssonFölj med Lars-Göran Johansson, föreningens förvaltare, på en vandring runt Håtö. Lars-Göran leder oss runt på den promenadstig som nu planeras. Vi samlas vid Seglarskolan kl 10.00 den 16 maj och går tillsammans runt på vår blivande promenadstig, rekognoscerar hur den ska dras och dryfta frågor och funderingar. Stigen är lite över 5 km, så kom väl förberedda.

HåtöringAvsikten är att förlänga de stigar som redan finns till att bli en sammanhängande promenadväg runt hela vårt Håtö. Idén har funnits under flera år och presenterade återigen av Lars-Göran på föreningens årsmöte den 18 mars 2015. Tanken är genom att göra spångar, ta bort stenar och grusa ska stigen få en god tillgänglighet för alla. Årsmötet gillade idén och uppmanade styrelsen att fortsätta med att etablera en ”Hälsans stig” runt Håtö. Denna promenaden och er medverkan är en viktig del i det arbetet.

Välkomna