Arbetet med rampen

Arbetet med rampen

Category : Uncategorized

P g a fortsatt kapacitetsproblem och sjukdom hos entreprenören har inte förbättringsarbetena på rampen kunnat utföras som tidigare planerats. Planen är dock fortfarande att de skall genomföras under hösten/vintern.