Föreningens årsmöte 2016

Föreningens årsmöte 2016

Category : Uncategorized

WP_20150318_Årsmöte_HTFNär julen nu är utstädad är det dags att blickar framåt och boka in Håtö tomtägarförenings årsmöte 2016!

I år hålls mötet på Solna gymnasium Råsundavägen 80 (samma lokal som vanligt) torsdagen den 17 mars 2016, kl 18.30. Kaffe serveras från kl 18.00.

Motioner till årsmötet ska enligt föreningens stadgar “vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång”.

Mötesunderlaget kommer att sändas med posten till alla förenings medlemmar, publiceras på förenings webbplats samt också sändas med e-post till de som uppgivit en e-postadress.

Välkomna