Planerade arbetsområden för utbyggnaden av vatten och avlopp

Planerade arbetsområden för utbyggnaden av vatten och avlopp

Category : Uncategorized

Arbetsområde2_6Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet är i full gång och det har har även inneburit behov av att fälla en del träd. Kontakter har därför tagits med kommunen för att klargöra hur ledningsdragningen ska ske. Kommunen har nu på vår begäran återkommit med en karta över de planerade arbetsområdena som ligger vid sidan om vägen och där träd kommer att fällas. Överenskommelsen med kommunen är att de träd som fälls i samband med nedläggningen av avloppsledningarna kommer lösas in och ersättas av kommunen.