Eldning under städdagen 16 april

Eldning under städdagen 16 april

Category : Uncategorized

Då vår samfällighet är ett detaljplanerat område får inte eldning ske utomhus mellan 1 april-30 september. Undantaget är Valborg, se vidare elda utomhus Norrtälje kommun. Jag kontaktade kommunen och det var inte bara att ansöka om dispans.  Vi avser därför att till nästa år istället flytta städdagen före 1a april.

I år får ni i stället för att elda upp ert sly på städdagen antingen

  1. samla slyet i högar vid vägen med rotsidan i en riktning för insamling till flis och höra av er så att jag kan beställa bortfraktning
  2. spara till en valborgsmässoafton eld
  3. spara eldningen av slyt till hösten efter den 30 september.

Hälsningar
Lars-Göran Johansson
Förvaltare
Lars-Göran Johansson
070-5949267