Uppdatering om uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida.

Uppdatering om uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida.

Category : Uncategorized

Föreningens anlitade skogsentreprenör har meddelat att de inte kommer att kunna utföra uppröjningsarbete i juni enligt vad som de tidigare hade utlovat. Med anledning av detta hade styrelsen ett extrainsatt styrelsemöte 2019-05-30 där följande beslutades:

  • Föreningen kommer anlita Lennart Granberg från Håtö Hästtjänst för att åtgärda prioriterade områden. De prioriterade områdena är de där träd behöver tas ned av estetiska eller säkerhetsmässiga skäl.
  • För övriga områden kommer uppröjningsarbetet fördröjas till i höst när större tillgång finns till skogsentreprenörer.