Skogssällskapet är klara

Skogssällskapet är klara

Category : Uncategorized

Skogssällskapet är nu klara med sin del av uppröjningsarbetet i våra skogar. De har körde ut de sista stockarna. Deras skördare jobbade i fyra dagar och skotaren i en vecka. Några lass med timmer har redan lämnat området medan resten ligger i högar vid våra vägar. Styrelsen ska nu inventera allmänningarna för att se om det finns kvarglömda stockar och notera om ytterligare åtgärder behövs.

Nästa etapp i arbetet vilar nu på oss! Det är att släpa ut riset och lägga det i prydliga högar utmed vägarna. Vi ber er alla att hjälpa till det. Om möjligt lägg grenarna i samma riktning så underlättar ni Lelles arbete med att köra i väg dem.

Så nu är det “bara” för oss alla att börja släpa! 🙂