Tomtägareföreningens sommarmöte

Tomtägareföreningens sommarmöte

Category : Uncategorized

Tid: Söndag 28 juli 2019 kl 14.00
Plats: Dansbanan på Haget

Medlemmarna i Håtö tomtägareförening bjuds till ett sommarmöte med kaffe och information. Syftet med mötet är att träffas under avspända former för att informera och diskutera föreningens angelägenheter.

Beroende på väder samlas vi vid eller på dansbanan. Vi ordnar med kaffe och kaka. Ta gärna med något att sitta på.

Agenda

  • Ordföranden hälsar välkomna
  • Alfrida och underhåll av våra allmänningar
  • Utbyggnad av E18 nya cykelbanan
  • Bredband
  • Avvecklingsplan av pumpgrupper
  • Bryggor
  • Skyddsjakt
  • Medlemsregistret och Webb
  • Övrigt

Välkomna
Styrelsen