Anmälan till seglarskolan 2020

Anmälan till seglarskolan 2020

Category : Uncategorized

“Hej alla medlemmar i Håtö Tomtägareförening!

Först och främst vill vi i Håtö Seglarsällskap tacka för att vi även i år fått vara på er mark med seglarskolan och låtit 145 barn dela seglingsglädje och sjövett med oss!

Som ni vet har ni alla förtur till platserna på seglarskolan. Tidigare har vi hållit platser till er i 14 dagar men till seglarskolan 2020 har vi beslutat att ändra förturssystemet för att underlätta administreringen och säkerställa en mer rättvis antagningsordning. Därför kommer vi att skicka ut en länk till anmälningsformuläret till seglarskolan till er medlemmar 14 DAGAR INNAN nyårsdagen, alltså den 18 december 2019. Denna länk är ämnad endast för medlemmar i Håtö Tomtägareförening och ger er möjlighet att anmäla era barn till seglarskolan innan den allmänna anmälan öppnar som vanligt kl 00:00 den 1 januari. Vi hoppas att detta system kommer att fungera väl för både er och oss på HSS.

Återigen stort tack för en fin seglingssommar på Håtö!

Vänligen,

Viktor Lund och Petra Nord, Lägerchefer