Vildsvinsjakt

Vildsvinsjakt

Category : Uncategorized

Ansökan om att få bedriva Vildsvinsjakt på våra marker har sänts till polisen och vi väntar nu på tillstånd att få börja. Jakten kommer primärt ske under vinterhalvåret när det är mindre med folk ute i stugorna.

Anders Lundsten är utsedd att vara styrelsens representant och ansvara för jaktfrågor. För att underlätta jakten får medlemmarna gärna mejla bilder på skador förorsakade av vildsvinen till Anders på: alundsten@telia.com. Ange då även tidpunkt och plats.

Jaktformen kommer i första hand vara åtling (det vill säga mat läggs ut) på fasta platser där jägarna sitta på pass. Även jakt med hund planeras. Svinen kommer då drivs mot Håtö gård för avskjutning på deras marker.

Vildsvinsstammar är mycket svåra att utrota när de väl har etablerat sig, vilket de nu har gjort på Håtös marker. Vi kan därför inte förvänta oss en snabb lösning.