Ny AK-brygga och omflyttning av båtplatser på AB-bryggan

Ny AK-brygga och omflyttning av båtplatser på AB-bryggan

Category : Uncategorized

Styrelsen i Håtö Tomtägareföreningar beslutade under hösten om följande förändringar som syftar till den fortsätta förnyelsen av våra bryggor samt att förbättra tillgängligheten av båtplatser.

Förnyelse av AK-bryggan

 • Dagens AK-brygga – som är en gammal badbrygga – och som tidigare låg vid iläggningsrampen har tjänat ut och kommer ersättas av en ny brygga.
 • Bytet till en riktig båtbrygga som medger Y-bommar gör att vi vidare beslutat förbjuda bojar mellan AK – och A-bryggan i syfte att förenkla manövrering och tilläggning i detta område.
 • Den nya bryggan planeras vara på plats före den 1:a maj 2020. I samband med detta kommer också anslutningen till land förändras.
 • I vinter kommer även den äldre delen av AK-bryggan som går längs strandlinjen rivas och avlägsnas.
 • Arbetet med utsättning av båtplatser på den nya AK-bryggan kommer ledas av Bryggbasen Per-Erik Sirén.

Förändringar på AB-bryggan

 • I syfte att medge plats för större båtar på AB-bryggans utsida (yttre delen) kommer båtplatserna sättas om före den 15 april 2020.
 • Mindre båtar kommer erbjudas plats vid den nya AK-bryggan alternativt B-bryggan.
 • I samband med förändringar ombeds berörda båtplatsinnehavarna hjälpa till att flytta sina respektive Y-bommar efter den 15 april 2020
 • Arbetet med utsättning av båtplatser på AB-bryggan kommer ledas av Bryggbasen Thomas Löfgren.

Stöd för förändringarna i Föreningens bryggregler

”Bryggbasens ansvar

2) Om särskilda skäl föreligger kan bryggbas bestämma att medlem ska byta båtplats
….

Tvist

Vid eventuella tvister i någon av punkterna ovan avgörs frågan av HTF styrelse.”

För mer information och bryggplatsförfrågningar, kontakta:

 • Per-Erik Siren, Bryggbas AK-bryggan, 070-648 17 00
 • Thomas Löfgren, Bryggbas AB-bryggan, 070-232 98 99
 • Gunnar Berg, ansvarig i styrelsen för HTFs bryggor, 070-299 72 49