Enkät om fortsatt arrende av Askarna

Enkät om fortsatt arrende av Askarna

Category : Uncategorized

Hej!

Fiskevårdsföreningen undrar vad vi ska göra med arrendet av Askarna framöver? Vänligen svara på enkäten: https://forms.gle/JM4bZrSgwrRCdwNw9

Dan Svennberg <nagash@live.se>