Gott Nytt År 2020

Gott Nytt År 2020

Category : Uncategorized

Vi vill tacka er för en god samverkan under 2019 och önska er ett riktigt Gott Nytt År. Under 2019 kom föreningens arbete att präglas av uppröjningsarbetet efter de skador som stormen Alfrida förorsakade. Vi ser nu med stor förhoppning fram mot ett lugnare 2020.

Passa gärna på att redan nu boka in följande händelser 2020:

12 mars Håtö tomtägareförenings årsmöte 2020. Från kl 18.00 serveras kaffe och mötet börjar sedan 18.30. Som vanligt är vi i aulan på Solna gymnasium Råsundavägen 80.
21 mars Föreningens vårstäddag
16 maj Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
19 juni Midsommarfirande på Haget
 26 juli Föreningens sommarmöte på Haget
17 okt Föreningens höststäddag

OBS! Motioner till tomtägareförenings årsmöte ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Hälsningar
Styrelsen