Fel i fakturan från Håtö tomtägareförening

Fel i fakturan från Håtö tomtägareförening

Category : Uncategorized

Lördagen den 21 mars sände faktura och årsmötesprotokollet med e-post till Håtö tomtägareförenings medlemmar. Fakturan som sändes innehöll dock ett fel. Det ska INTE utgå en “Extraavgift för återställningskostnader efter Alfrida” för år 2020. Kostnader utgår endast för:

  1. Tomtägarföreningsavgift 950 kronor
  2. Vägföreningsavgift 1 000 kronor
  3. Fiskevårdsföreningsavgift 90 kronor
  4. Bryggplatsavgift per bryggplats 800 kronor (i den mån man har en bryggplats)

Den korrekta fakturan finns här: Faktura Håtö tomtägareförening 2020