Uppdateringar gällande bryggorna i Seglarskoleviken.

Uppdateringar gällande bryggorna i Seglarskoleviken.

Category : Uncategorized

AB-bryggan

Styrelsen har inför 2020 beslutat att utsidan på AB-bryggans yttre del ska vara prioriterad för större båtar.  Samtliga bommar på utsidan kommer därför sättas om.

  • Arbete leds av bryggbasen Thomas Löfgren 070-232 98 99.
  • Standardmåttet per bryggplats kommer blir 3,60 m.

Enligt ursprungsplanen skulle omplaceringen av båtplatser ske under våren 2020. Eftersom åtgärden kräver en gemensam insats kommer p g a rådande situation med Covid 19 arbetet skjutas upp till efter upptagningen i höst. Vi återkommer med mer information.

AK-bryggan

Den nya AK-bryggan är numer på plats. Den 2020-04-04 kommer de nya platserna märkas ut på denna brygg, därefter är det fritt fram för bryggplatsinnehavare att montera sin Y-bom efter att man tilldelats plats av bryggbasen Stefan Hellström, 070-748 06 53. Finns intresse av ny båtplats på AK-bryggan? Hör av dig till bryggbasen!

Hälsningar
Gunnar Berg
Ansvarig för bryggorna i Styrelsen
070-299 72 49