Föreningens midsommarfirande är inställt i år

Föreningens midsommarfirande är inställt i år

Category : Uncategorized

Jag har verkligen in i det längsta hoppats att vi ska kunna fira midsommar som vanligt men jag inser att det inte kommer att kunna bli så. Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller fortsatt och inga förändringar är att vänta om det antal som kan träffas eller om en minskad social distansering.

Det går varken att anordna dans på midsommarkvällen eller stångresning och lekar på eftermiddagen utan att hamna i strid med myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Därför är styrelsen enig i beslutet att under rådande omständigheter ställa in både kvällens aktivitet och eftermiddagens gemensamma firande med stångresning och lekar. Ni som vill besöka Haget på eget bevåg är naturligtvis välkomna att göra det på midsommar likväl som vid andra tillfällen. Vi förutsätter då att ni alla visar hänsyn och iakttar gällande regler och håller social distans.

Jag önskar er alla en trevlig midsommar på Håtö och ser fram mot att nästa år återigen få ha ett traditionellt midsommarfirande på Haget.

Trevlig sommar

Lars-Göran Uddholm
Ordförande Håtö tomtägareförening