Sommarmötet 2020 är inställt

Sommarmötet 2020 är inställt

Category : Uncategorized

Vi är alla lite ledsna över att nu också behövde ställa in föreningens sommarmöte. Det brukar vara ett bra tillfälle att träffas och under avspända former informera och diskutera föreningens angelägenheter. Folkhälsomyndighetens regel om sammankomster med över 50 deltagare gäller fortsatt och sommarmötet brukar samla ett hundratal deltagare.

Vi får ta igen det nästa år.

Fortsatt trevlig sommar

Hälsningar
Staffan Hagnell
Informationsansvarig Håtö tomtägareförening