Regler för eldning

Regler för eldning

Category : Uncategorized

Regler för eldning på Håtö tomtägareföreningens marker finns nu publicerade på webben.

Avsikten med reglerna är att tydliggöra förutsättningarna för att få elda och kraven på den som eldar på Håtö tomtägareföreningens marker. Reglerna fastställdes av styrelsens på dess möte den 29 september 2020.

Hälsningar
Staffan Hagnell
Informationsansvarig