Håtö tomtägareförenings årsmötet hålls 24 april 2021

Håtö tomtägareförenings årsmötet hålls 24 april 2021

Category : Uncategorized

Med anledning av Corona har styrelsen bedömt att föreningens årsmöte inte kan hållas som vanligt på Solnagymnasium i mitten av mars.

Föreningens stadgar säger att årsmötet ska hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen har därför beslutat att årsmötet 2021 ska hållas lördagen den 24 april kl 14.00. Platsen bestäms beroende på Coronaläget. Vår förhoppning är att restriktionerna då har lättat och att mötet kan genomförs utomhus vid dansbanan på Haget, Håtö. Om restriktionerna kvarstår kommer i stället mötet att genomföras digitalt (videokonferens och/eller telefon).

Boka redan nu den 24 april kl 14.00 för årsmötet, så ber vi att få återkomma med beskedet om platsen för mötet i början på april då kallelsen till årsmötet sänds ut.

Var rädda om er och varandra i dessa Coronatider, så ser vi tillsammans fram emot ett nytt, fantastiskt år på Håtö.

På återhörande,

Styrelsen