Upphandlingen av VA-arbeten för Håtö pågår

Upphandlingen av VA-arbeten för Håtö pågår

Category : Uncategorized

Norrtälje kommun la ut följande information 2014-05-08 på deras webbplats om upphandlingen av Entreprenör för VA-anläggningsarbeten på Håtö:

“Vatten- och avloppsavdelningen har påbörjat upphandlingen av Entreprenör för VA-anläggningsarbeten på Håtö. Vi beräknar att kunna anta en Entreprenör i slutet av augusti och anläggningsarbeten skulle då kunna komma igång i början på hösten.”

Styrelsen bevakar hur upphandlingen går och kommer tillbaks med mer information om dessa arbeten.