Author Archives: Staffan Hagnell

Regler för eldning

Category : Uncategorized

Regler för eldning på Håtö tomtägareföreningens marker finns nu publicerade på webben. Avsikten med reglerna är att tydliggöra förutsättningarna för att få elda och kraven på den som eldar på Håtö tomtägareföreningens marker. Reglerna...

Read More

Sommarmötet 2020 är inställt

Category : Uncategorized

Vi är alla lite ledsna över att nu också behövde ställa in föreningens sommarmöte. Det brukar vara ett bra tillfälle att träffas och under avspända former informera och diskutera föreningens angelägenheter. Folkhälsomyndighetens regel om...

Read More

Årets vandringen Håtö runt är inställd

Category : Uncategorized

Den årliga gemensamma vandring runt Håtö ställs in på grund av Corona. Den var planerad att ske den 16 maj med start vid seglarskolan. Vi ser fram mot att traditionen återupptas nästa år och hopas att så många som möjligt på egen hand passar på...

Read More

Uppdateringar gällande bryggorna i Seglarskoleviken.

Category : Uncategorized

AB-bryggan Styrelsen har inför 2020 beslutat att utsidan på AB-bryggans yttre del ska vara prioriterad för större båtar.  Samtliga bommar på utsidan kommer därför sättas om. Arbete leds av bryggbasen Thomas Löfgren 070-232 98 99. Standardmåttet...

Read More

Skogsvårdsarbete under våren 2020

Category : Uncategorized

Den 9 mars kommer Skogsällskapet att starta arbetet med att röja i område 13, 17 vid västra Lermaren och eventuellt område 5, se karta. Ris och virke kommer att läggas upp i hörnet Persängsvägen och Gamla Ladvägen, där vi tidigare har haft...

Read More

Håtö tomtägareförenings årsmöte 2020

Category : Uncategorized

Håtö tomtägareförenings årsmöte 2020 hålls den 12 mars. Tid: Från kl 18.00 serveras kaffe och mötet börjar sedan 18.30. Plats: Som vanligt är vi i aulan på Solna gymnasium Råsundavägen 80. Till medlemmarna i Håtö tomtägarförening...

Read More