Author Archives: Staffan Hagnell

Anmälan till seglarskolan 2020

Category : Uncategorized

"Hej alla medlemmar i Håtö Tomtägareförening! Först och främst vill vi i Håtö Seglarsällskap tacka för att vi även i år fått vara på er mark med seglarskolan och låtit 145 barn dela seglingsglädje och sjövett med oss! Som ni vet har ni alla...

Read More

Polisen besöker Håtö Tomtägareförening den 7 sept

Category : Uncategorized

I syfte att motverka båtstölder undersöker Styrelsen möjligheterna för ett ökat samarbete med Polisen i Norrtälje. Som ett första steg i arbetet planerar vi för besök av Norrtäljepolisen den 7 september. På mötet kommer de informera om hur vi kan...

Read More

Tomtägareföreningens sommarmöte

Category : Uncategorized

Tid: Söndag 28 juli 2019 kl 14.00 Plats: Dansbanan på Haget Medlemmarna i Håtö tomtägareförening bjuds till ett sommarmöte med kaffe och information. Syftet med mötet är att träffas under avspända former för att informera och diskutera...

Read More

Polisen uppmanar till vaksamhet

Category : Uncategorized

Idag tisdag den 7/2 mitt på dagen kontaktade Norrtäljepolisen Håtö Tomtägareförening. De berättade att en en svart suv med utländska skyltar har observerats i vårt område som har kört fram och tillbaka. Polisen uppmanar oss att vara extra vaksamma...

Read More

Skogssällskapet är klara

Category : Uncategorized

Skogssällskapet är nu klara med sin del av uppröjningsarbetet i våra skogar. De har körde ut de sista stockarna. Deras skördare jobbade i fyra dagar och skotaren i en vecka. Några lass med timmer har redan lämnat området medan resten ligger i högar...

Read More

Arbetet pågår

Category : Uncategorized

Föreningens skogsentreprenör Skogssällskapet har nu påbörjat uppröjningsarbete. En skogsskördare är på plats, vilken redan har hunnit med att kapa och kvista över 100 av de fallna träden. Den beräknas vara klar med sitt arbete till midsommar....

Read More