Gallring av skog 2013

Category : Allmäningar

  Arbetet med av skog följer den förvaltningsplan för åren 2009-2018 som tagits fram av en extern expert och som ligger till grund för vår förvaltning av skogen. Vid årsmötet 2013 redovisades de planerade aktiviteterna för året. Ytterligare...

Read More