Faktura 2019

Avgifter till föreningen 2019 fastställdes på föreningens årsmöte 14 mars 2019 enligt:

Vägavgift1 000 kr
Tomtavgift950 kr
Extra utdebitering för åtgärder efter Alfrida 1 000 kr
Fiskevårdsavgift90 kr
Bryggplatsavgift, per bryggplats 800 kr

Avgifterna skall vara PlusGiro konto nr 602865-8 tillhanda senast 2019-04-30.

Obs! Uppge alltid fastighetsbeteckning och bryggplatsnummer vid betalning.