FAKTURA 2020

Avgifter till föreningen 2020 fastställdes på föreningens årsmöte 12 mars 2020.

Avgifter utgår 2020 enligt:

Vägavgift 1 000 kr
Tomtavgift 950 kr
Fiskevårdsavgift 90 kr
Bryggplatsavgift, per bryggplats
(i den mån man har en bryggplats)
800 kr

Avgifterna skall vara PlusGiro konto nr 602865-8 tillhanda senast 2020-04-30.

Obs! Uppge alltid fastighetsadress och bryggplatsnummer vid betalning.