FAKTURA 2021

Avgifter till föreningen 2021 fastställdes på föreningens årsmöte 24 april 2021.

Avgifter utgår 2021 enligt:

Vägavgift 1 200 kr
Tomtavgift 950 kr
Fiskevårdsavgift 90 kr
Bryggplatsavgift, per bryggplats
(i den mån man har en bryggplats)
800 kr

Avgifterna skall vara PlusGiro konto nr 602865-8 tillhanda senast 2021-05-31.

Obs! Vid betalning uppge alltid fastighetsadress. För betalning av bryggplats ange även den aktuella bryggan och bryggplatsnumret.