Föreningens årsmöte 2017

Håtö tomtägareförening höll sitt årsmöte torsdagen den 16 mars 2017.

Tid: 18.30. Kaffe serveras från kl 18.00.
Plats: Möte hölls i aulan på Solna gymnasium Råsundavägen 80 (samma lokal som vanligt).

Underlag till årsmötet:

Protokoll från årsmötet: