FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2020

Håtö tomtägareförenings årsmöte 2020 hålls den 12 mars.

Tid: Från kl 18.00 serveras kaffe och mötet börjar sedan 18.30.
Plats: Som vanligt är vi i aulan på Solna gymnasium Råsundavägen 80.

Motioner till tomtägareförenings årsmöte ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.