Håtö promenadstig

Håtö_stigEtt pågående arbete är att etablera en promenadstig runt Håtö. På kartan visas den tänkta sträckningen Stigen är uppmärkt med ca 150 röda fyrkanter och fler kommer att sättas upp i sommar.

Stigen är bitvis krävande och kan vara lite svår att följa vid Håtöviken och ängarna vid Skutviksvägen före och efter bastutuben. Vi har dock redan gruset stigen från F-bryggan ner mot Lermaren och fler sträckningar kommer att grusas.

Mvh
Lars-Göran Johansson