Föreningens bryggplatser

Bryggor

Hej Båtägare!

Det finns ett fåtal lediga platser på föreningens bryggor, se nedan. Om du är intresserad av att hyra en bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt! En bryggplats kostar f n 800 kronor per år att hyra. Regler kring användning och hyra av bryggplats finns att läsa här  (uppdaterade 2020-06-21).

 

Lediga platser (2020-09-09)

Brygga Grunda Normalt djup Kommentar
A 0 0 ingen på kö

AB

0 1

1 plats ledi

AK 0 4 Platser för att sätta y-bom
B 1 0 En grund plats vid bryggroten
C 1 0  
D 0 0 Ingen kö
F 0 0 1 på kö
G 1 2 2 lediga bojplatser, 1 enbomsplats
J 3 0 3 lediga platser för mindre båtar
K 1 0 För mindre båt

Om du är intresserad av att hyra en bryggplats eller av information om innehavare av bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt!

 

Här finns mer information om de bryggor föreningen förvaltar: Föreningens bryggor 2018. Du kan läsa mer om föreningens hantering av medlemsuppgifter här.

 

Uppläggning av småbåtar

Karta för uppläggning av småbåtar finns här

Gunnar Berg
Bryggansvarig Håtö Tomtägarförening
070-299 72 49