Föreningens bryggplatser

Bryggor

Hej Båtägare!

Det finns ett fåtal lediga platser på föreningens bryggor, se nedan. Om du är intresserad av att hyra en bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt! En bryggplats kostar f n 800 kronor per år att hyra. Regler kring användning och hyra av bryggplats finns att läsa här Regler för Håtö Tomtägareförenings båtplatser (uppdaterade 2018-06-16).

Gunnar Berg
Bryggansvarig Håtö Tomtägarförening
070-299 72 49

Lediga platser (2019-06-14)

Brygga Lediga platser Grunda Lediga platser Normalt djup
Not
A 0 0 3 på kö

AB

1 0
AK 0 2 Bojplatser
B 1 0 En ledig plats vid bryggroten
C 1 2
D 0 2 Två ledig bomplats för smalare båtar
F 0 0 1 på kö
G 0 2 2 lediga bojplatser
J 3 0 3 lediga för mindre båtar
K 1 0 För mindre båt

Bryggbasförteckning 2018.

Här finns mer information om de bryggor föreningen förvaltar: Föreningens bryggor 2018.

Förteckning över innehavare av bryggplatser har tagits bort från webben. För information om innehavare av bryggplats hänvisas om till bryggans bryggbas. Du kan läsa mer om föreningens hantering av medlemsuppgifter här.

Uppläggning av småbåtar

Karta för uppläggning av småbåtar