Håtö tomtägareförening – Styrelse och övriga valda

Ordförande Lars-Göran Uddholm lars-goran@uddholm.se
Förvaltare,
vice ordförande
Arne Roloff arne.roloff@gmail.com,
0739-10 92 54
Kassör Birgitta Markén Modigh birgitta.marken.modigh
@hotmail.com
Bryggor,
sekreterare
Gunnar Berg 070-299 72 49
Informationsansvarig,
webbplats, medlemsregister
Staffan Hagnell shl@ip.se
0709-999 275
Suppleant, ansvarig för
dansbanan och bodar
Anders Lundsten alundsten@telia.com
070-2603033
Suppleant, Rickard Engberg rickard@engberg.io
Revisorer

Per Magnusson
Bo Kjellman

Revisorssuppleanter

Julia Holtz Elvesjö

Valberedning

Monica Lind (sammankallande)
Jan Magnusson
Anna Ferngren

Faddrar

Trampolinbadet, Roland Kärvestad
Badet i Brusmarviken, Jörgen Flodin