Kalendarium

2019

14 mars Föreningens årsmöte
16 mars Gemensam vårstäddag
18 maj Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
21 juni Midsommar
 28 juli Föreningens sommarmöte på Haget
12 oktober Gemensam höststäddag

2020

Gemensam vårstäddag
Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
19 juni Midsommar
Föreningens sommarmöte på Haget
Gemensam höststäddag

2021

Gemensam vårstäddag
Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
25 juni Midsommar
Föreningens sommarmöte på Haget
Gemensam höststäddag