Kalendarium

2020

12 mars Föreningens årsmöte
21 mars Gemensam vårstäddag
16 maj Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
19 juni Midsommar
 26 juli Föreningens sommarmöte på Haget
17 okt Gemensam höststäddag

2021

Föreningens årsmöte
Gemensam vårstäddag
Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
25 juni Midsommar
25 juli Föreningens sommarmöte på Haget
Gemensam höststäddag