Kalendarium

2021

24 april Föreningens årsmöte
Gemensam vårstäddag
inställd Den årliga vandring Håtö runt. Start kl 11 vid seglarskolan.
25 juni Midsommar
25 juli Föreningens sommarmöte på Haget
Gemensam höststäddag