Rapport från årets Håtö-runt vandring

Den årliga Håtö-runt vandringen ägde rum den 18 maj kl 11.00. I skönt vårväder samlade mer än trettio deltagare. Vinterns Alexandra storm gjorde vandringen lite mer krävande med träd och rotvältor att ta sig runt. Flera uttryckte sin uppskattning av vandringen och upptäckte delar av vårt område de aldrig besökt tidigare.

Även detta år leddes vandringen av Lars-Göran Johansson. Han har varit föreningens förvaltare under många år och är eldsjälen som har sett till att skapa den sammanhängande 5 km lång promenadslingan runt Håtö.