Vatten och avlopp

Läs mer om kommunens planerad utbyggnad av vatten och avlopp på Håtö på kommunens webbplats.

Fråga: Hur går det till att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?
Svar: Läs på kommunens webb.

Fråga:  Hur går det med VA-utbyggnaden på Håtö?
Svar: Läs på kommunens webb.

Fråga: Hur mycket kommer det att kosta mig?
Svar: Ladda ner kommunens beräkningsmodell som du hittar på webben.