God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Category : Uncategorized

Nu är det snart dags att ta farväl av år 2021. Ett år som de flesta av oss nog tog oss an med stora förhoppningar om en återgång till ett liv som mer liknade det vi hade innan pandemin kom in i våra liv. Men ganska snart så blev det uppenbart att det inte skulle bli så utan tvärt om så kom nya restriktioner och återigen stod det klart att kampen mot smittspridning och sjukdom långt ifrån var över.

För vår förening har det inneburit två år med inställt midsommarfirande. Ett årsmöte som senarelades så långt stadgarna medger i hopp om att kunna genomföra ett vanligt möte men det visade sig inte vara möjligt och vi genomförde i stället vårt årsmöte digitalt.

Inför år 2022 har vi i styrelsen därför beslutat att återigen lägga årsmötet i slutet av april, närmare bestämt lördagen den 23/4 på eftermiddagen. Vår plan är att genomföra ett fysiskt möte på campus i Norrtälje, mer information om detta kommer senare. På grund av den senare mötestiden förlänger vi även tiden för inlämnande av motioner till den sista februari.

Vi hoppas också att vi efter två års uppehåll återigen ska kunna ha ett traditionellt midsommarfirande på Haget med lekar och resning av midsommarstång på dagen och dans framåt kvällen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för i år och önskar er

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Lars-Göran Uddholm