Hoppa till innehåll

Extra välkomna till årsmötet

Extra välkomna till årsmötet, i år är det ett speciellt år då vår förening bildades 1958 och vi alltså kan fira att vi fyller 65 år. Föreningen har genom åren haft grunduppdraget att förvalta våra allmänningar och bryggor men föreningen har även engagerat sig i många andra frågor och bevakat medlemmarnas intressen. Föreningen har också på olika sätt bidragit till trivsel och sammanhållning på vårt vackra Håtö.

Innan vi börjar årsmötet får vi möjlighet att lyssna till en som kan berätta mycket mer om vår historia. Arne Wallén som var sekreterare på föreningens första konstituerande möte. och senare valdes till föreningens vice ordförande.

Föreningen har varit inblandad i många frågor som haft stor betydelse för området utveckling och Arne kan berätta mycket mer om det.

Tag chansen att höra mer om vår historia och ställa frågor till en som var med.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna till årets föreningsmöte!

Lars-Göran Uddholm Ordförande

 

Not!

Som tidigare meddelats har Håtö tomtägareförening sitt årsmöte den 29 april. Mötet hålls på Folkets Hus Norrtälje, Galles gränd 5 Norrtälje. Registrering och kaffemingel från kl 13:00. Årsmötet startar kl 14.00. Underlag till mötet finns här.