Hoppa till innehåll

Hämtning av ris sker efter Valborg

Styrelsen har bett medlemmarna att själva organisera städarbetet i föreningens olika städområden och att gärna utse en samordnare. Styrelsen har i år inte angivit en gemensam städdag, utan ber i stället varje område att själva bestämma en egen städdag som passar medlemmarna.

Många områdena har nu valt sin städdag för våren och flera har valt att lägga den lite senare i april, se https://håtö.se/stadomraden/. I år kommer därför hämtning av det ris som städområdena samlar in och lägger i högar vid vägkanterna först att ske efter Valborg.

Arne Roloff, Förvaltare Håtö tomtägareförening
gm Staffan Hagnell