Hoppa till innehåll

Föreningens sommarmöte 28 juli

Tid: Söndagen den 28 juli 2024 kl 14.00
Plats: Dansbanan på Haget
Alla medlemmar i Håtö tomtägareförening bjuds till föreningens sedvanliga sommarmöte med kaffe och information. Vi träffas under avspända former för att informera och diskutera föreningens angelägenheter.

Vi ordnar med kaffe och kaka. Ta gärna med något att sitta på.

Preliminär agenda

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna
 2. Summering av det gångna året
 3. Midsommarfirandet 2024
 4. Information om våra allmänningar
 5. Information om våra bryggor
 6. Jakt och fiske
 7. Medlemsinformation
 8. Tankar kring skötsel av våra allmänningar
 9. Info från vägföreningen
 10. Om fadderverksamheten och tack till våra faddrar
 11. Övriga frågor

Välkomna
Styrelsen