Hoppa till innehåll

Faktura 2024

Avgifter till medlemmarna i Håtö tomtägareförening utgår 2024 enligt:

Vägavgift 2 000 kr
Tomtavgift 1 500 kr
Fiskevårdsavgift 90 kr
Bryggplatsavgift, per bryggplats
(i den mån man har en eller flera bryggplatser)
800 kr

Avgifterna skall vara PlusGiro konto nr 602865-8 tillhanda senast 2024-05-31.

Obs! Vid betalning uppge alltid fastighetsadress. För betalning av bryggplats ange även den aktuella bryggan och bryggplatsnumret.