Hoppa till innehåll

Eldning på förenings marker

Medlemmar tillåts att elda på Håtö tomtägareförenings marker, men det sker alltid på eget ansvar och det ska alltid ske enligt de regler och tips som Norrtälje kommuns anger för eldning utomhus inom detaljplanerat område. Reglerna som gäller är att:

 • Du som eldar är alltid ansvarig för att bevaka elden och se till att inget blir fel. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser.
 • Kontrollera och följ aktuell information om eldningsförbud
 • Från 1 april till 30 september råder alltid eldningsförbud inom detaljplanerat område (gäller även eldning i tunna). Förbudet gäller även om räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.
 • Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.
 • Du får bara elda torrt trädgårdsavfall (ris och grenar), som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att andra människors hälsa skadas. Tänk på att det finns många människor som kan må dåligt av röken från din eldning.
 • Att elda avfall som exempelvis hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Avfall som du inte får elda bör lämnas på en återvinningscentral.

Norrtälje kommun ger även följande tips och råd vid eldning utomhus, vilket även ska följas vid eldning på Håtö tomtägareförenings marker:

 • Lämna aldrig din eld obevakad!
 • Elda inte om det är stark vind eller när marken är torr.
 • Se till att rök och gnistor inte kommer för nära hus, träd/buskar eller el- och teleledningar. Lämpligt avstånd för en normalstor eld är cirka 15 meter.
 • Du måste ha släckutrustning nära till hands (även vid eldning i liten omfattning) till exempel vattenslang, vattenhinkar, vattenkannor och krattor/räfsor.
 • Använd bara tändvätskor som är avsedda för ändamålet. Häll aldrig tändvätskor direkt på elden.
 • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar.

Utöver Norrtälje kommuns regler och tips gäller även följande regler för eldning på tomtägareförenings marker

 • För större eldar över 4 meter i diameter eller 2 meter höga ska föreningens förvaltare kontaktas.
 • Föreningens mark ska vara rimligt återställd efter det att eldning har skett.

Håtö tomtägareförenings styrelse 2020-09-28