Faktura 2022

Avgifter till föreningen 2022 fastställdes på föreningens årsmöte 23 april 2022.

Avgifter utgår 2022 enligt:

Vägavgift 1 400 kr
Tomtavgift 1 200 kr
Fiskevårdsavgift 90 kr
Bryggplatsavgift, per bryggplats
(i den mån man har en bryggplats)
800 kr

Avgifterna skall vara PlusGiro konto nr 602865-8 tillhanda senast 2022-05-31.

Obs! Vid betalning uppge alltid fastighetsadress. För betalning av bryggplats ange även den aktuella bryggan och bryggplatsnumret.