Hoppa till innehåll

Skogsvårdsplanen

Målet med att sköta våra skogar är att de höga naturvärdena ska finns kvar även för kommande generationers rekreation. Vårt Håtö ska vara ett rekreationsområde och skogsvårdsplanen skall understödja detta och inte fibertillväxt. Kostnaden för denna typ av skogsvård blir högre då det blir mindre mängder säljbart virke.

Balansen mellan olika intressen och åsikter kan bättre tas tillvara med en gemensamt framarbetad och godkänd plan. En kontakt har tagits med Skogssällskapet som har tagit fram följande förslag till plan. Planen har stor vikt på sociala värden och målet är i första hand en trevlig rekreationsskog.

Gjord avverkning