Håtöslingan

Håtö_stigVår natursköna promenadstig “Håtöslingan” är drygt 5 km och går runt föreningens marker, se kartan. Slingan är uppmärkt med röda fyrkanter.

Slingan är bitvis krävande och kan vara lite svår att följa vid Håtöviken och ängarna vid Skutviksvägen. Arbete sker dock löpande för att göra slingan mer tillgänglig och nyligen har spångar lagts ut mellan Brusmarvägen och Sixten Schwens väg.

Förvaltare för Håtöslingan är:

  • Slingans norra del: Camilla Saldert
  • Slingans södra del: Karin Berg