Föreningens bryggor

Bryggor

Hej Båtägare!

Det finns ett fåtal lediga platser på föreningens bryggor, se nedan. Om du är intresserad av att hyra en bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt! En bryggplats kostar f n 800 kronor per år att hyra. Regler kring användning och hyra av bryggplats finns att läsa här  (uppdaterade 2020-06-21).

 

Lediga platser (2022-06-19)

Brygga Grunda Normalt djup Kommentar
A 0 0 2 på kö

AB

1 1

2 plats lediga platser

AK 1 5 5 bomplatser, 1 bojplats
B 1 0 En ledig plats vid bryggroten som är grund
C 1 1 En grund och en djup plats
D 0 0 1 på kö
F 0 0 3 lediga småplatser. 6 på kö
G 0 3 3 lediga bojplatser
J 3 0 3 lediga platser för mindre båtar
K 1 1 För mindre båt utan motor samt smal båt

Om du är intresserad av att hyra en bryggplats eller av information om innehavare av bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt!

Här finns mer information om de bryggor föreningen förvaltar: Föreningens bryggor 2018. Du kan läsa mer om föreningens hantering av medlemsuppgifter här.

Uppläggning av småbåtar

Karta för uppläggning av småbåtar finns här

Regler för kanotställ

Under början på 2021 fick styrelsen förslag på att uppföra kanotställ på föreningens mark. Ett kanotställ gör att medlemmar på ett enkelt, effektivt och ordnat sätt kan förvara kanoter, kajaker och SUP:ar på föreningens mark i nära anslutning till vatten. Styrelsen tog tillsammans med förslagsställaren fram ett förslag som presenterades på Föreningens sommarmöte. Efter att ha beaktat de inkomna synpunkter beslutade styrelsen den 9 september 2021 att godkänna förslaget och samtidigt besluta om ett enkelt regelverk för byggnation, uppförande och förvaltning av kanotställ.

Styrelsen beslöt den 9 oktober att anta följande regelverk för uppförande av kanotställ på HTFs mark. Vid intresse att uppföra ett kanotställ ska ansökan göras till föreningens bryggansvarig.

Regler för bastuflottar

Håtö tomtägareförening beslöt på sitt årsmöte den 11 mars 2009 om att godkänna en ansökan om anläggande av bastuflotte vid G-bryggan. När ytterligare ansökningar om att anlägga bastuflottar gjordes under 2021, såg styrelsens över det gamla beslutet. Med det som grund såg styrelsen till att ta fram ett dokumenterat regelverket. Vid styrelsens möte den 9 oktober 2021 fastställdes följande regelverk för angörande av en bastuflotte vid föreningens brygga. Regelverket för bastuflottar ska säkerställa att föreningen och medlemmarnas intressen tillvaratas, att hänsyn tas till säkerheten samt att reglerna i Norrtälje kommuns detaljplanen följs.

Följande mall ska användas vid ansökan om att angöra en bastuflotte vid föreningens bryggor: Mall_hyreskontrakt_bastuflotte. Ansökan lämnas till föreningens bryggansvarig.

Havstulpanvarningen

Havstulpanvarningen är en tjänst som vill förenkla att använda alternativ till giftig båtbottenfärg. Frivilliga observatörer rapporterar in läget varje vecka, vilket bland annat sker från Håtö AB-bryggan.

Varning skickas ut via SMS/epost när havstulpanerna börjar sätta sig och det är dags att tvätta skrovet. För att få SMS-avisering: Skicka ”havstulpan start” till nummer 71120.

Mer information finns på båtmiljö.se.

Gunnar Berg
Bryggansvarig Håtö Tomtägarförening
070-299 72 49


1 Comment

Regelverk för kanotställ och bastuflottar – Håtö

2021.10.28 at 9:11 e m

[…] Bryggor […]