Hoppa till innehåll

Uppläggning av småbåtar

Medlem som önskar lägga upp sin småbåt (kanoter, roddbåtar etcetera) på föreningens mark, kan göra så på någon av föreningen utpekad båtuppläggningsplats. Av såväl trivsel- som av miljöskäl får detta dock inte ske utanför de utpekad båtuppläggningsplatserna.

På kartan är uppläggningsplatser för småbåtar markerade med ett ”P”.

Kartan för uppläggning av småbåtar finns även att ladda ner här.

Båt som inte längre är sjöduglig eller inte används ska avlägsnas från båtuppläggningsplatsen.