Håtö tomtägareförening – Styrelse och övriga valda

Ordförande Lars-Göran Uddholm lars-goran@uddholm.se
0705-675 650
Förvaltare,
vice ordförande
Arne Roloff arne.roloff@gmail.com,
0739-10 92 54
Kassör Birgitta Markén Modigh birgitta.marken.modigh
@hotmail.com
Bryggor,
sekreterare
Gunnar Berg gunnar.berg@xylem.com
070-299 72 49
Informationsansvarig,
webbplats, medlemsregister
Staffan Hagnell shl@ip.se
0709-999 275
Suppleant, ansvarig för jakt och fiske Anders Lundsten alundsten@telia.com
070-2603033
Suppleant Bo Nilsson bo1955ni@gmail.com 076-1006583
Revisorer

Per Magnusson
Bo Kjellman

Revisorssuppleanter

Julia Holtz Elvesjö

Valberedning

Monica Lind (sammankallande)
Jan Magnusson
Anna Ferngren

Faddrar

Trampolinbadet, vakant
Lilla badet i Brusmarviken: Anette Flodin
Ängen vid Haget; Jörgen Flodin
Håtöslingan norra del: Camilla Saldert
Håtöslingan södra del: Karin Berg