Hoppa till innehåll

Håtöruntslingan

Slingan

Vår natursköna promenadstig “Håtöruntslingan” är drygt 5 km och går runt föreningens marker. Slingan är uppmärkt med röda fyrkanter.

Karta över Håtöruntslingan

Not! Röd markering avser slingans väg på föreningens marker. Gul markering avser väg utanför föreningens marker.

Slingan är bitvis krävande och kan vara lite svår att följa vid Håtöviken och ängarna vid Skutviksvägen. Arbete sker dock löpande för att göra slingan mer tillgänglig och nyligen har spångar lagts ut mellan Brusmarvägen och Sixten Schewens väg.

Faddrar

Fadder för slingans norra del är Camilla Saldert

Fadder för slingans södra del är Karin Berg

 

Karta över Håtöruntslingan och andra promenadstigar på Håtö

Förutom Håtöruntslingan finns det många andra andra fina promenadstigar på Håtö. De är uppmärkta i denna karta: