Historiska hörnan

Håtö ägdes mellan åren 1854 – 1880 av Carl Ludvig Christoffer von Schewen. Han avled 1880. Hans omyndiga söner Carl och Bernhard övertog 1892 den efterlämnade gården.

Mellan åren 1881 – 1892 arrenderades gården av Johan Malm, författaren Einar Malms farfar. När Carl von Scheven tog över skötseln av Håtö gård, gifte han sig med Einar Malms äldsta faster Signe. Genom Evert Taubes visaCalle Schewens vals har Carl blivit en legend och den mest kända personen från Håtö. År 1943 sålde han Håtö Gård och flyttade till villa Borgen vid Håtöviken, där han avled 1954.

Einar Malm var Håtö trogen ända från barnsben till äldre dagar, då han med sin hustru bodde på Äspholmen intill Rävgaddssundet. Han har i flera böcker skildrat livet i Roslagen och på Håtö från slutet av 1800-talet och framåt. Han ogillade i högsta grad när delar av Håtöområdet styckas upp i fritidstomter av AB Skärgårdstomter.

Den första avstyckningen blev Håtövikens område, och följdes därefter av Håtö tomtägareförening omkring 1958. Sedan följde fler områden mer inåt Håtölandet.

 

Läs mer

  • om Håtö gård
  • I Kalle Schevens skärgård, En bok om Roslagen, Einar Malm, Wahlström & Widstrand, 1950
  • Lågtryck över kustbandet, Einar Malm, Wahlström & Widstrand, 1954
  • Alle Mans skärgård, Einar Malm, Wahlström & Widstrand, 1958
  • Skärgårdsfresk, Einar Malm, Wahlström & Widstrand, 1963