Avgifter

Håtö tomtägareförening har fyra olika avgifter som aviseras i början av april och ska vara betald senast den sista april. De olika avgifterna är:

  1. årsavgift till föreningen
  2. avgift till vägföreningen
  3. avgift till fiskevårdsföreningen
  4. avgift för eventuell båtplats

Till detta kan tillkomma en avgift till den pumpgrupp (vatten) som tomten tillhör. Dessa avgifter varierar mellan olika pumpgrupper och aviseras av pumpgruppen. Vänd er till ordförande i den pumpgrupp er fastighet tillhör för besked.

När utbyggnaden av det kommunala vattnet och avloppet är klart kommer detta att att faktureras direkt från kommunen och är inget som tomtägarföreningen är inblandad i.

Avgifter 2021