Hoppa till innehåll

Avgifter

Håtö tomtägareförening har fyra olika avgifter som aviseras i början av april och ska vara betald senast den sista april. De olika avgifterna är:

  1. årsavgift till föreningen
  2. avgift till vägföreningen
  3. avgift till fiskevårdsföreningen
  4. avgift för eventuell båtplats

Avgifter 2024